Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Actualizări privind restricțiile impuse de unele state în contextul pandemiei COVID-19

Published on: Lun, 06/09/2021 - 10:17am

 

Armenia

Autoritățile armene au decis prelungirea stării de carantină la nivel național până la data de 20 decembrie 2021. Persoanele care sosesc în Republica Armenia din străinătate sunt obligate să prezinte un test molecular pentru COVID-19 cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrării sau o adeverință care atestă vaccinarea, fără condiționări în ceea ce privește tipul vaccinului. În situația în care cetățeanul străin se prezintă la frontiera armeană fără testul RTPCR sau adeverința de vaccinare, acesta este obligat să efectueze un test molecular tip PCR, în termen de 24 de ore de la intrarea pe teritoriul acestui stat. Costul testului RT-PCR este suportat de către cetățeanul străin în cauză. Până la primirea rezultatului, persoana trebuie să rămână în autoizolare.

 

Austria

Cetățenii Republicii Moldova pot intra în Austria fără înregistrare prealabilă și fără să intre în carantină, cu prezentarea unei dovezi de risc epidemiologic redus:

- rezultatul negativ al unui test pentru virusul COVID-19, de tip PCR (valabilitatea să nu depășească 72 de ore de la data prelevării probelor) sau antigen (valabilitatea să nu depășească 48 de ore de la data prelevării probelor);

- certificat de vaccinare, cu îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții: - au trecut cel puțin 21 de zile de la administrarea celei de-a doua doze de vaccin; - imunizarea cu cea de-a doua doză de vaccin să nu fi avut loc cu mai mult de 270 de zile în urmă; - în cazul imunizării cu un vaccin administrat într-o singură doză, aceasta să nu fi fost efectuată cu mai puțin de 21 de zile în urmă, dar nu mai mult de 270 de zile; - dacă vaccinarea cu cea de-a doua doză a avut loc după cel puţin 21 de zile de la emiterea unui test biologic-molecular pozitiv pentru COVID-19 sau a dovezii prezenței anticorpilor, cu condiția ca vaccinul să nu fi fost administrat cu mai mult de 270 de zile în urmă.

- confirmarea îmbolnăvirii cu COVID-19 în ultimele 180 de zile, cu prezentarea certificatului medical de vindecare sau o dovadă a prezenței anticorpilor, care să nu fie mai veche de 90 de zile.

În situația în care nu poate fi îndeplinită niciuna dintre condițiile de mai sus, trebuie efectuată înregistrarea anterioară călătoriei (cu cel mult 72 de ore în avans) pe platforma Pre Travel Clearance (PTC) și, în cel puțin 24 de ore de la intrarea în Austria, să fie efectuat un test biologic molecular pentru COVID-19 sau un test antigen, costurile fiind suportate din bugetul personal.

Efectuarea tranzitului teritoriului austriac este permisă, fără oprire (înnoptare), cu excepția opririlor absolut esențiale. Este obligatorie prezentarea, la cererea autorităților, de către toate persoanele care tranzitează Austria, a dovezilor care să ateste ieșirea de pe teritoriul austriac și asigurarea intrării în statul de destinație (rezervări la hotel/tren/autobuz/avion, documente justificative privind domiciliul/rezidenţa/dreptul de şedere, proprii sau ale membrilor de familie, după caz: certificate de căsătorie etc., contracte de muncă, orice altă dovadă a necesității intrării, de exemplu adeverință de tratament medical imperios necesar, de studii etc).

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt scutiți de restricțiile de prezentare a documentelor menționate.

 

Belgia

Cetățenii moldoveni sunt admiși pe teritoriul Belgiei indiferent de motivul călătoriei. Luând în considerație că Republica Moldova se regăsește în lista statelor din zona verde, a fost exclusă obligativitatea prezentării certificatelor de vaccinare sau rezultatul negativ al unui test pentru virusul COVID-19.  Totodată, menționăm că, rămâne obligatorie completarea Formularului de localizare a pasagerilor (PLF) cu date personale înainte de intrarea în țară. Formularul este disponibil la următoarea adresă electronică: https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

Bulgaria

Cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a intra pe teritoriul Bulgariei la prezentarea unuia din următoarele documente:

- document care atestă finalizarea schemei de vaccinare contra COVID-19 și o perioadă de cel puțin 14 zile de la ultima doză. Documentul trebuie să conțină numele persoanei, scris cu grafie latină identic cu numele din actul de călătorie, data nașterii, datele când au fost aplicate ambele doze de vaccin, denumirea comercială și numărul partidei vaccinului aplicat, numele producătorului/deținătorului permisului de utilizare, statul care a emis permisul și numele organului emitent.

- certificat digital UE valid care atestă vindecarea (pentru persoanele care au fost infectate cu virusul COVID-19 și s-au vindecat) sau un document similar - un document care atestă un rezultat pozitiv al unui test PCR sau al unui test rapid antigen pentru COVID-19, efectuat cu maximum 180 de zile și minimum 11 zile înainte, conform datei efectuării testării înscrise în document. Documentul trebuie să conțină numele și prenumele persoanei (scrise cu caractere latine, conform documentului de călătorie utilizat la intrarea în Republica Bulgaria), data nașterii, data primului rezultat pozitiv prin testare PCR (pentru certificatul UE) sau prin test rapid antigen (pentru documentul similar) și rezultatul pozitiv („Positive”), datele unității care a efectuat testarea (denumire, adresă sau alte date de contact) sau ale autorității care a eliberat documentul, denumirea laboratorului/unității care a efectuat testarea, autoritatea care a emis certificatul/documentul, statul în care a fost efectuată testarea, iar în cazul certificatului UE, identificatorul unic.

- document care atestă rezultatul negativ la testul molecular tip PCR pentru infecția cu virusul COVID-19, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii sau cu rezultatul negativ al unui test antigen, efectuat cu maximum 48 de ore de la data indicată în document (lista de teste antigen rapide acceptate este în anexa 2 din Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/07/28/rd-01-645_ot_28072021_g.pdf.

Tranzitul pe teritoriul Republicii Bulgaria se efectuează fără restricții. De asemenea, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt scutiți de restricții privind prezentarea documentelor nominalizate.

 

Cehia

Conform deciziei Ministerului de Interne al Republicii Cehe, Republica Moldova rămâne clasificată în lista statelor din zona cu risc foarte ridicat. Totodată, autoritățile cehe au anunțat despre faptul că cetățenii statelor terțe pot intra în Republica Cehă indiferent de scopul vizitei în situația în care dețin un certificat recunoscut privind vaccinarea completă. Concomitent, autoritățile au inclus Republica Moldova în lista statelor ale căror certificate de vaccinare sunt recunoscute - https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/. Astfel, intrarea cetățenilor Republicii Moldova în scopuri turistice sau vizite neesențiale este permisă, dacă persoana a finalizat cursul de vaccinare cu cel puțin 14 zile anterior și are un certificat în acest sens.

Tranzitul este permis cu condiția că acesta urmează a fi efectuat timp de 12 ore după intrare, cu prezentarea confirmărilor privind scopul și destinația călătoriei. Obligația prezentării testului PCR negativ se impune în cazul persoanelor care vor tranzita teritoriul Cehiei pe parcursul unei perioade mai mare de 12 ore, indiferent de scopul călătoriei.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

Croația

Cetățenilor Republicii Moldova care nu sunt membri de familie a cetățenilor statelor membre UE sau Schengen și ale statelor asociate Schengen și care nu sunt rezidenți pe termen lung, li se va permite intrarea în Republica Croația doar în caz de călătorii din motive imperative. Menționăm că, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt scutiți de restricțiile menționate. Totodată, tranzitul este permis cu condiția că acesta urmează a fi efectuat timp de 12 ore după intrare în țară, iar în cazul depășirii termenului menționat se va aplica măsura autoizolării, inclusiv personalului implicat în transport.

 

Danemarca

În conformitate cu decizia autorităților daneze, Republica Moldova a fost introdusă în așa-numita zona galbenă a țărilor cu risc epidemiologic scăzut. Astfel, cetățenilor Republicii Moldova care sosesc din Republica Moldova nu se mai aplică regulile de intrare în țară specifice zonelor de risc. Totodată, rămâne în continuare obligatorie prezentarea dovezii testării sau vaccinării. Astfel, la intrare în țară urmează a fi prezentat un test PCR negativ pentru infecția COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior deplasării în Danemarca sau un test de tip antigen al cărui valabilitate să nu depășească 48 de ore. La intrarea în Danemarca pe cale aeriană, cetățeanul urmează să facă repetat un test rapid antigen în incinta aeroportului. În cazul în care cetățeanul moldovean sosește în Danemarca pe cale terestră, acesta urmează să efectueze testul antigen în decurs de 24 de ore după sosire.

În cazul certificatului de vaccinare, este necesară respectarea condiției ca schema de vaccin administrată să fie completă, ultima doză fiind efectuată cu cel puțin 14 zile înainte de sosire, iar vaccinul trebuie să fie omologat la nivelul UE. La intrare în Danemarca urmează a fi prezentat un certificat digital COVID al UE sau o dovadă comparabilă de vaccinare.

 

Estonia

Potrivit deciziei autorităților Republicii Estonia, toți cetățenii țărilor terțe care nu sunt incluși pe lista verde a statelor cu risc scăzut de infectare au permisiunea de a intra în Estonia doar dacă au efectuat un test PCR pentru COVID-19 cu până la 72 de ore înainte de intrarea în țară sau un test rapid antigen cu până la 48 de ore înainte de intrarea în țară. Această cerință nu se aplică dacă persoana a finalizat un program de vaccinare și poate prezenta un certificat ca dovadă. Menționăm că, Republica Moldova a fost scoasă din lista statelor pentru călătoriile fără restricții pentru perioada de 30 august – 05 septembrie. Astfel, pe lângă prezentarea documentelor menționate la intrare în țară, este necesară o autoizolare pentru o perioadă de 10 zile, care poate fi scurtată dacă rezultatul celui de-al doilea test este negativ după a 6-a zi de autoizolare. În lipsa unui certificat cu rezultatul testului negativ, atunci acesta trebuie efectuat la intrarea în țară.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

Federația Rusă

Conform deciziei autorităților Federației Ruse, începând cu data de 01 septembrie 2021, cetățenii Republicii Moldova vor fi obligați să prezinte documentul medical (în limba rusă sau engleză), care va confirma rezultatul negativ al testului pentru COVID-19 prin metoda PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul Federației Ruse, prin intermediul aplicației mobile «Путешествую без Covid-19». Ulterior, în termen de trei zile calendaristice de la data sosirii pe teritoriul Federației Ruse, cetățenii Republicii Moldova, în mod obligatoriu, urmează să efectueze testul pentru COVID-19 de tip PCR și să publice informația despre rezultatul testului pe pagina oficială ”Единый портал и муниципальных услуг” (https://www.gosuslugi.ru), prin completarea formularului ”Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации” (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Până la obținerea rezultatelor testului pentru COVID-19, cetățeanul Republicii Moldova va respecta regimul de autoizolare la locul de ședere. Persoanele vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 12 luni sau care au fost bolnave și s-au tratat împotriva COVID-19 nu sunt scutite de obligația efectuării testului pentru COVID-19 prin metoda PCR în termen de trei zile calendaristice de la data sosirii pe teritoriul Federației Ruse.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier sunt exceptați de restricțiile menționate.

 

Franța

Conform deciziei autorităților franceze, starea de urgență sanitară pe teritoriul țării a fost prelungită până pe data de 15 noiembrie 2021. La momentul actual Republica Moldova este clasată în zona portocalie a statelor cu risc de infectare cu COVID-19. Persoanele vaccinate cu un vaccin recunoscut de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), și anume Pfizer, Moderna, AstraZeneca sau Johnson&Johnson pot călători fără motiv imperios pe teritoriul Franței. A doua doză a vaccinului urmează a fi administrată cu cel puțin 2 săptămâni înainte de plecare (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) sau doza unică cu cel puțin 4 săptămâni (Johnson & Johnson).Persoanele care nu sunt vaccinate și fac parte din categoriile exceptate pentru care se permite intrarea în Franța din afara spațiului european pot călători pe teritoriul Franței fără aplicarea măsurii de izolare. Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt incluși în categoriile respective și sunt scutiți de restricțiile menționate. Totodată, persoanele care nu fac parte din categoriile de exceptare și nu dețin certificat de vaccinare, la aeroport sau la trecerea de frontieră terestră, trebuie să prezinte testul PCR negativ pentru COVID-19 realizat cu cel mult 72 de ore înainte de îmbarcare sau un test antigenic realizat în laboratoriu cu cel mult 48 de ore. La sosirea în Franța urmează a fi efectuat un test antigenic suplimentar și călătorul va semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 7 zile la o adresă determinată, măsură care va fi verificată.

 

Germania

La momentul actual, potrivit deciziei autorităților germane, Republica Moldova rămâne în lista statelor sigure. Astfel, cetățenilor Republicii Moldova care sosesc din Republica Moldova nu se mai aplică regulile de intrare în țară specifice zonelor de risc. Totodată, rămâne în continuare obligatorie prezentarea dovezii testării sau vaccinării.

Dovada testării – urmează să fie prezentat un test PCR negativ pentru infecția SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior deplasării în Germania sau un test de tip antigen al cărui valabilitate să nu depășească 48 de ore și care urmează a fi prezentat în limba germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă.

Dovada vaccinării

Condițiile prealabile sunt: -

 persoana să fi primit ultima doză de vaccinare necesară;

- să fi trecut cel puțin 14 zile de la ultima vaccinare;

- vaccinul să fie omologat la nivelul UE și să se regăsească pe pagina web al Institutului Paul Ehrlich.

La intrare în Germania, urmează a fi prezentat un certificat digital COVID al UE sau o dovadă comparabilă de vaccinare în germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă. Certificatul trebuie să conțină în mod obligatoriu:

- datele personale ale persoanei vaccinate (cel puțin numele, prenumele și data nașterii);

- data vaccinării și numărul de vaccinări;

- denumirea vaccinului;

- denumirea bolii împotriva căreia s-a făcut vaccinarea;

- numele și adresa persoanei/instituției responsabile pentru efectuarea vaccinării

- confirmarea în scris sau în format electronic cu o semnătură electronică sau un sigiliu electronic calificat de către persoana responsabilă pentru efectuarea vaccinării. În cazul în care o astfel de indicație nu este posibilă din motive practice de ordin administrativ, eliberarea de către persoana/instituția responsabilă trebuie să fie evidențiată în mod corespunzător, în special prin intermediul ștampilelor sau al simbolurilor de stat.

Persoanele cu vârsta sub 12 ani, chiar dacă nu sunt încă vaccinate, pot intra cu un certificat de testare negativ de tip PCR pentru COVID-19 și însoțite de cel puțin un părinte complet vaccinat.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

Grecia

La momentul actual cetățenii Republicii Moldova, posesori ai pașaportului biometric, rămân exceptați de la restricțiile de intrare pe teritoriul Republicii Elene. Cetățenii moldoveni pot călători, inclusiv în scop turistic, pe teritoriul Greciei cu prezentarea unui din următoarele documente: test PCR negativ pentru Covid-19 efectuat în ultimele 72 ore (rezultatul fiind emis de un laborator acreditat), test rapid efectuat în ultimele 48 ore, un certificat de confirmare a însănătoșirii sau confirmarea vaccinării. Copiii cu vârsta de până la 12 ani, nu necesită prezentarea documentelor enumerate. Nu mai târziu de ziua precedentă înainte de intrarea în țară cetățenii moldoveni trebuie să completeze formularul de localizare a pasagerilor (PLF), care poate fi accesat la următoarea adresă: https://travel.gov.gr.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

Italia

Potrivit autorităților italiene, starea de urgență rămâne extinsă pe întreg teritoriul național italian până la data de 31 decembrie 2021. În baza ordonanței Ministrului italian al sănătății din data de 29 iulie 2021, Republica Moldova a fost inclusă în „lista D” a țărilor cu risc ridicat de infectare. Astfel, pentru persoanele care au călătorit sau tranzitat în ultimele 14 zile Republica Moldova sunt prevăzute următoarele condiții de călătorie în Republica Italiană aplicabile:

- completarea unui formular digital de localizare a pasagerilor (Passenger Locator Form), disponibil la următoarea adresă: https://app.euplf.eu/#/ pentru a fi prezentat oricărei persoane responsabile de efectuarea acestei verificări;

- deținerea unui certificat care atestă rezultatul negativ al unui test molecular sau antigen, efectuat cu un tampon, cu 72 de ore înainte de intrarea în Italia, pentru a fi prezentat oricărei persoane responsabile de efectuarea acestei verificări. Nu se acceptă certificatele de vaccinare ca alternativă în schimbul testului;

- autoizolarea la o adresă indicată în formularul digital de localizare a pasagerilor pentru o perioadă de 5 zile și testării suplimentare efectuată cu un tampon la sfârșitul acestei perioade. Copiii sub 6 ani sunt scutiți de efectuarea testului molecular sau de test antigen.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

Letonia

Conform deciziei autorităților letone, începând cu  27 august 2021 Republica Moldova a fost inclusă în lista statelor terțe cu risc epidemiologic sporit, ceea ce înseamnă că sunt interzise călătoriile neesențiale pentru cetățenii care nu posedă certificat de vaccinare emis de către un stat membru al UE. În cazul călătoriilor esențiale (angajare, studii, reuniune de familie, primirea de servicii medicale, tranzit, însoțirea minorilor, revenirea la locul de reședință permanent, o înmormântare) este necesară efectuarea testului PCR Covid-19 înainte de călătorie, un test de tip antigen la intrarea în Letonia, precum și aplicarea măsurii de autoizolare. Este permisă intrarea în Republica Letonia a cetățenilor Republicii Moldova vaccinați, cu prezentarea obligatorie a certificatului de vaccinare emis de către un stat membru al UE.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

Lituania

În conformitate cu decizia autorităților lituaniene, cetățenii moldoveni pot călători în Republica Lituania cu prezentarea următoarelor documente:

- rezultat negativ la test PCR pentru COVID-19 (certificat tradus în lituaniană, rusă sau engleză) efectuat cu 72 ore înainte de intrarea în Lituania (pentru toți începând cu vârsta de 16 ani),

- rezultat negativ la test antigen COVID-19 (efectuat cu 48 ore înainte de intrarea în Lituania),

- vaccin aprobat la nivel UE și dețin un Certificat de vaccinare (cu condiția că a trecut termenul de 14 zile după administrarea celei de-a II-a doză de vaccin), fără obligativitatea prezentării rezultatului negativ la test Covid-19 și autoizolării

- dovada programării pentru un test în Lituania (pe parcursul a 24 ore de la intrarea în Lituania) în cazul traversării terestre cu autovehiculul.

Menționăm că, autoizolarea este obligatorie pentru 10 zile. Poate fi redusă perioada autoizolării, dacă în ziua a 7-a este efectuat un test PCR COVID suplimentar cu rezultat negativ: https://nvsc.lrv.lt/SHORTEN-1.

Nu este obligatorie prezentarea rezultatului negativ la test COVID-19 în cazul tranzitării teritoriului Lituaniei sau dacă persoana deja a fost bolnavă cu COVID-19 și are un document oficial confirmativ (rezultat de infectare cu Covid-19 în urma unui rezultat pozitiv la test PCR sau antigen) valabil pentru 180 zile.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

Olanda

Din data de 8 iulie 2021, Republica Moldova figurează pe lista Uniunii Europene a statelor epidemiologic sigure pe fond de Covid-19 (EU Safe Country List). Persoanele care călătoresc în Regatul Țărilor de Jos din Republica Moldova, inclusiv cetățenii RM, au dreptul să intre pe teritoriul Țărilor de Jos cu respectarea următoarelor condiții:

- se impune obligativitatea prezentării testului COVID-19 negativ PCR sau a dovezii de vaccinare deplină pentru persoanele care sosesc din țările sigure, inclusiv Republica Moldova. Testul PCR cu rezultat negativ COVID-19 trebuie să fie efectuat cu 48 de ore înainte de plecare sau un rezultat negativ al testului antigen efectuat cu până la 24 de ore înainte de plecare. Certificatul privind rezultatul negativ al testului PCR Covid-19 urmează a fi prezentat în una din următoarele limbi: engleză, germană, franceză, italiană, portugheză sau spaniolă. Informația cu privire la tipurile de teste PCR acceptate, certificatele de testare și alte detalii pot fi consultate pe pagina oficială https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-fromabroad/requirements-for-proof-of-vaccination.

 

România

În conformitate cu decizia autorităților competente române, până pe data de 11 septembrie a fost prelungită starea de alertă pe teritoriul României. De asemenea, potrivit Hotărârii nr. 63 din 26.08.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, Republica Moldova este plasată în zona verde în lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată. Astfel, cetățenii Republicii Moldova, posesori de pașapoarte biometrice, pot intra în România, indiferent de scopul călătoriei (spre exemplu, ședere pe termen scurt, tranzit). Regula generală prevede că pentru cetățenii străini și apatrizii care sosesc în România, indiferent de zona din care vin (verde, galbenă sau roșie), inclusiv din Republica Moldova, se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile (cu excepția celor care vin din UE/ SEE/ Confederația Elvețiană). Sunt scutite de la măsura carantinei persoanele care fac dovada vaccinării (10 zile de la încheierea schemei), precum și cele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul COVID-19 în ultimele 180 de zile. De asemenea, se exceptează de la măsura carantinei persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile și prezintă testul PCR COVID-19 negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea sosirii în România sau îmbarcării. Totodată, sunt prevăzute excepții de la aceeași măsură  pentru o serie de alte categorii de cetățeni, menționate în următoarele Hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență: https://stirioficiale.ro/hotarari/hotararea-nr-51-din-26-07-2021?fbclid=IwAR1-7obPfJs2o4FRna5EaAdSmx_nay0kGmkpWRd0e37sKZzm8JOFvWl_hJQ și https://stirioficiale.ro/hotarari/hotararea-nr-43-din-01-07-2021?fbclid=IwAR11Wri8LBvkvOoKQzsTzk7pacHnVG9QA9n6yu1e_dRGu5DksMLy7W9J_gM.

În cazul cetățenilor străini aflați în tranzit, intrarea pe teritoriul României poate fi permisă dacă prezintă garanții că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinație sau că vor părăsi teritoriul României, având acte doveditoare în acest sens.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier nu sunt exceptați de prezentarea la intrarea în țară a  dovezilor de vaccinare, efectuarea testului negativ tip PCR sau vindecare după infecția cu COVID-19.

 

Slovacia

Începând cu data de 19 iulie 2021, a intrat în vigoare Decretul 231 din 16 iulie 2021 al Oficiului de Sănătate Publică din Republica Slovacă privind obligațiile de carantină ale persoanelor, după intrarea pe teritoriul Republicii Slovace. Astfel, o persoană va fi considerată complet vaccinată dacă:

 - se află în intervalul de cel puțin 14 zile, dar nu mai mult de 12 luni, după a doua doză de vaccin anti-COVID-19, în cazul unui vaccin cu două doze;

- se află în intervalul de cel puțin 21 de zile, dar nu mai mult de 12 luni, după doza de vaccin anti COVID-19, în cazul vaccinării cu o schemă de doză unică;

- se află în intervalul de cel puțin 14 zile și nu mai mult de 12 luni după prima doză de vaccin anti-COVID-19, dacă prima doză de vaccin a fost administrată într-un interval de nu mai mult de 180 de zile de la recuperarea după COVID-19.

La intrarea în Slovacia, persoanele complet vaccinate:

- trebuie să se înregistreze prin intermediul formularului electronic eHranica https://korona.gov.sk/en/ehranica/, prima înregistrare fiind valabilă o perioadă de 6 luni;

-nu se supun regimului de carantină obligatorie după intrarea pe teritoriul Republicii Slovace;

- trebuie să dețină dovada vaccinării complete: suplimentar certificatului COVID UE sau confirmarea vaccinării în Slovacia, este posibilă dovedirea vaccinării și cu certificate eliberate de alte state, cu condiția ca documentele în cauză să fie redactate în limba slovacă, cehă sau engleză.

În ceea ce privește accesul persoanelor nevaccinate, menționăm că, acestea sunt obligate să se înregistreze prin intermediul formularului electronic eHranica https://korona.gov.sk/en/ehranica/ la fiecare revenire din străinătate. La sosire în țară, cetățenii moldoveni sunt obligați să intre în carantină, care se încheie la finalul celei de-a 14-a zi de carantină, în situația unei evoluții asimptomatice. Măsura carantinei poate fi finalizată la obținerea unui rezultat negativ al unui test PCR pentru COVID-19, care poate fi efectuat cel mai devreme în ziua a 5-a a carantinei. În acest caz, contravaloarea testului este suportată de către stat. Persoana va fi programată pentru efectuarea testului tip PCR în mod automat, după înregistrarea pe eHranica.

Tranzitul teritoriului țării urmează a finalizat în termen de 8 ore.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier internațional sunt scutiți de restricțiile menționate.

 

Slovenia

Începând cu 16 august 2021, Slovenia introduce Formularul european de localizare a pasagerilor digitali (dPLF) https://app.euplf.eu/#/ pentru a asigura urmărirea rapidă și ușoară a contactului în cazul în care pasagerii sunt expuși unei persoane cu COVID-19 confirmat în timpul călătoriilor lor. Următoarele documente sunt acceptate pentru intrarea în Republica Slovenia a cetățenilor moldoveni:

- test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore de la prelevarea probei sau un test negativ al antigenului, nu mai vechi de 48 de ore de la prelevarea probei;

- certificat digital UE privind COVID-19 în format electronic sau tipărit, însoțit de un cod QR;

- Certificat digital privind COVID-19 al unei țări terțe, însoțit de un cod QR, în format electronic sau tipărit care conține aceleași informații ca şi Certificatul digital UE, eliberat de o autoritate sanitară competentă a țării terțe, în limba engleză.

- Certificat de vaccinare anti-COVID-19, care demonstrează un termen de:

- cel puțin șapte zile de la a doua doză de vaccin Pfizer/Comirnaty Biontech,

- cel puțin 14 zile de la a doua doză de vaccin Spikevax produs de Moderna, Sputnik V produs de Gamaleya, CoronaVac produs de Sinovac Biotech, Sinopharm;

- cel puțin 21 de zile de la prima doză de vaccin Vaxzevria produs de AstraZeneca sau vaccinul Covishield produs de Serum Institute of India/AstraZeneca,

- cel puțin 14 zile de la o doză de vaccin Janssen produs de Johnson&Johnson/ - Janssen-Cilag,

- dacă persoana menționată a fost prima dată vaccinată cu vaccinul produs de AstraZeneca, protecția se stabilește imediat după ce a primit a doua doză; dacă persoana este vaccinată pentru a doua oară cu vaccinul produs de Biontech/Pfizer sau de Moderna, protecția se stabilește în termen de 28 până la 84 de zile (patru până la 12 săptămâni) de la primirea primei doze;

- un certificat al unui rezultat pozitiv al testului PCR care este mai vechi de 10 zile, cu excepția cazului în care un medic stabilește altfel, dar nu mai vechi de șase luni.

Până pe data de 5 septembrie 2021, șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier de mărfuri care părăsesc Slovenia în termen de 12 ore de la trecerea frontierei sunt scutiți de prezentarea testului PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore de la prelevarea probei sau un test negativ al antigenului, nu mai vechi de 48 de ore de la prelevarea probei.

După data de 05 septembrie șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier de mărfuri sunt obligați să prezinte unul din documentele menționate sau în caz contrar vor fi plasați în carantină.

De asemenea, la trecerea frontierei, șoferul trebuie să prezinte un certificat pentru lucrătorii din transportul internațional din anexa 3 la Comunicarea Comisiei referitoare la implementarea culoarelor verzi în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale (2020/C 96 I/01 din 24 martie 2020, p. 1) sau un alt document relevant.

 

Spania

La momentul actual, Republica Moldova nu se află în lista de risc din zona roşie, însă măsura poate fi revizuită. Cetățenii moldoveni, anterior efectuării călătoriei vor completa formularul privind starea de sănătate disponibil pe adresa oficială www.spth.gob.es sau utilizând aplicația gratuită Spain Travel Health (SpTH). Formularul va cuprinde inclusiv o rubrică privind documentul deținut (certificat de vaccinare, test negativ sau recuperare). Ulterior completării formularului, va fi generat un cod unic QR de sănătate care va trebui prezentat (digital sau pe suport hârtie) la controlul de sănătate efectuat în aeroportul de destinație/punctele de control ale frontierei.

 

Ucraina

Autoritățile ucrainene au hotărât prelungirea carantinei adaptive până la data de 01 octombrie 2021. În conformitate cu prevederile Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.1236 din 9 decembrie 2020 (cu modificările Hotărârii nr.889 din 18.08.2021) cetățenii Republicii Moldova pot intra în Ucraina, inclusiv cu scopul tranzitării teritoriului ucrainean, prezentând obligatoriu la punctul de trecere a frontierei de stat polița de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, precum și unul din următoarele documente:

 - rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Ucrainei sau rezultatul negativ al testului rapid pentru determinarea antigenului COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Ucrainei;

- certificat medical emis de autoritățile medicale ale Republicii Moldova ce confirmă primirea uneia sau mai multe doze de vaccinuri contra COVID-19, recunoscute de Organizația Mondială a Sănătății.

Documentele menționate urmează a fi emise sau traduse în limba engleză și nu sunt obligatorii pentru copiii cu vârsta până la 12 ani, ei urmând să dispună doar de polița de asigurare medicală.

În absența poliței de asigurare și/sau a unui document din cele enumerate, trecerea frontierei de stat a Ucrainei, pentru intrare sau tranzit, va fi refuzată.

La trecerea frontierei de stat, următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la necesitatea încheierii/deținerii unei polițe de asigurare COVID-19, precum și a documentelor sus enumerate:

- apatrizii cu drept de ședere permanentă în Ucraina;

- refugiații sau persoanele care au nevoie de protecție internațională;

- personalul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale altor state, reprezentanțelor organizațiilor internaționale, acreditate în Ucraina, precum și membrii de familie ai acestora;

șoferii și membrii echipajelor vehiculelor de marfă, autobuzelor angajate în transportul regulat, ocazional și pendular, membrii echipajelor navelor aeriene, maritime și fluviale, membrii echipajelor de tren și locomotive;

- militarii forțelor armate ale statelor membre NATO și ai statelor care participă la programul „Parteneriatul pentru Pace”, care participă la activitățile de pregătire a unităților forțelor armate ale Ucrainei.

Totodată, cetățenii Republicii Moldova la intrare în Ucraina (cu excepția celor care dispun de certificate medicale ce confirmă primirea uneia sau mai multe doze de vaccinuri contra COVID-19, recunoscute de OMS, precum și celor sosiți din Federația Rusă și India) vor fi impuși să instaleze în telefonul său mobil aplicația serviciului electronic ucrainean „Vdoma” și să se autoizoleze pe o perioadă de 10 zile, care se începe la 72 de ore după trecerea hotarului. Autoizolarea se sistează în cazul unui rezultat negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), sau rezultatul negativ al testului rapid pentru determinarea antigenului coronavirusului SARS-CoV-2, care a fost efectuată pe teritoriul Ucrainei după trecerea frontierei de stat. Lista laboratoarelor din Ucraina autorizate să transmită rezultatele testelor către aplicația „Vdoma” poate fi consultată pe site-ul Ministerului Sănătății: https://moz.gov.ua/article/news/perelik-laboratorij-scho-majut-pravo-peredavatirezultati-testuvannja-na-covid-19-metodom-plr-dlja-pripinennja-samoizoljaciicherez-dodatok-vdoma.

Laboratorul introduce informațiile într-o platformă online care se sincronizează în fiecare oră cu aplicația „Vdoma”. Utilizatorii primesc un mesaj în aplicație prin care sunt informați despre rezultatul testului și necesitatea (sau nu) a autoizolării. Numărul de telefon comunicat laboratorului trebuie să fie același cu cel utilizat la instalarea aplicației.

De asemenea, menționăm că, traversând frontiera pe direcția de intrare în Ucraina cu testul (PCR sau antigen), cetățeanul moldovean trebuie să dispună de polița de asigurare medicală pentru 14 zile, chiar dacă perioada de ședere este mai puțin de 14 zile. În cazul în care perioada de ședere va depăși 14 zile, polița de asigurare medicală se va perfecta pentru perioada preconizată pentru ședere.

Cetățenii Republicii Moldova care s-au aflat pe teritoriul Federației Ruse și Indiei mai mult de 7 zile în ultimele 14 zile, la intrare în Ucraina vor fi impuși să se autoizoleze pe teritoriul ucrainean pe o durată de 14 zile, fără dreptul de sistare a acestei perioade de timp. Persoanele menționate urmează la hotar să instaleze și să activeze în telefonul său mobil aplicația serviciului electronic ucrainean „Vdoma”. În cazul imposibilități sau refuzului instalării acestei aplicații persoanele în cauză nu vor fi admise să intre în Ucraina. Exceptați de la autoizolare sunt persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani.

Șoferii antrenați în efectuarea transportului rutier sunt exceptați de restricțiile menționate.

 

Ungaria

La momentul actual, cetăţenii moldoveni care dețin un certificat de vaccinare împotriva COVID – 19 eliberat de autoritățile competente din Republica Moldova pot intra pe teritoriul Ungariei, fiind exceptați de la măsura carantinei sau de la prezentarea unui test molecular tip PCR sau antigen cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.

 

În contextul evoluției situației epidemiologice cu COVID-19 la nivel global, regional și național, atenționăm operatorii de transport să abordeze organizarea curselor cu maximă responsabilitate și conștientizare pentru evitarea situațiilor de criză sau blocajelor la frontiere. În acest sens, înainte de a planifica cursele, recomandăm insistent consultarea surselor oficiale și informațiilor furnizate de către misiunile diplomatice ale fiecărui stat în parte, atât în ceea ce privește efectuarea transportului rutier internațional, cât și restricțiile naționale și regionale privind circulația și măsurile de protecție.

 

Pentru informații actualizate pe țări privind restricțiile aplicate în contextul răspândirii infecției cu COVID-19 la efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri și persoane accesați comunicatele Agenției: Transportul internațional de mărfuri - restricțiile statelor străine în contextul pandemiei COVID-19 și respectiv Transportul internațional de persoane - restricțiile statelor străine în contextul pandemiei COVID-19.