Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Actualizări privind restricțiile impuse de unele state în contextul pandemiei COVID-19

Published on: Sâm, 19/06/2021 - 3:10pm

 

România

În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 38 din 9 iunie 2021 a fost prelungită starea de alertă pe teritoriul României pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12 iunie 2021. De asemenea, în baza acestei Hotărâri, a fost reluat traficul atât pentru călători, cât și pentru operatorii de transport rutier internațional prin punctul de trecere a frontierei Lipcani (MD) - Rădăuți-Prut (RO).

 

Ucraina

Carantină adaptivă pe teritoriul Ucrainei a fost prelungită până la data de 30 iunie 2021.  În conformitate cu prevederile Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.1236 din 9 decembrie 2020 (cu modificările Hotărârii nr.583 din 02.06.2021) cetățenii străini pot intra în Ucraina, inclusiv cu scopul tranzitării teritoriului ucrainean, prezentând obligatoriu la punctul de trecere a frontierei de stat polița de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID-19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, precum și unul din următoarele documente:

- rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat sau

- rezultatul negativ al testului rapid pentru determinarea antigenului coronavirusului SARS-CoV-2 (RAT), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de

trecerea frontierei de stat sau

- certificatul ce confirmă primirea unui curs complet de vaccinare contra COVID-19, cu vaccinuri care sunt incluse în lista OMS, eliberat în limba engleză sau cu traducerea în limba engleză a acestuia.

Aceste documente nu sunt necesare pentru copiii cu vârsta până la 12 ani.

În absența poliței de asigurare și/sau a unui document din cele enumerate, trecerea frontierei de stat pentru intrare sau tranzit va fi refuzată.

La trecerea frontierei de stat, următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la

necesitatea încheierii/deținerii unei polițe de asigurare COVID-19, precum și a documentelor sus enumerate:

- apatrizii cu drept de ședere permanentă în Ucraina;

- refugiații sau persoanele care au nevoie de protecție internațională;

- personalul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale altor state, reprezentanțelor organizațiilor internaționale, acreditate în Ucraina, precum și membrii de familie ai acestora;

- militarii forțelor armate ale statelor membre NATO și ai statelor care participă la programul „Parteneriatul pentru Pace”, care participă la activitățile de pregătire a

unităților forțelor armate ale Ucrainei.

- șoferii și membrii echipajelor vehiculelor de marfă, autobuzelor angajate în transportul regulat sau ocazional, membrii echipajelor navelor maritime și fluviale, membrii echipajelor de tren și locomotive.

Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii Republicii

Moldova, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că aceasta va fi efectuată în decurs de 48 ore (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu

autocarul, biletul de călătorie cu avionul), a poliței de asigurare medicală, care să

acopere costurile unui eventual tratament pentru Covid-19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, precum și a unuia din următoarele documente:

- rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat sau

- rezultatul negativ al testului rapid pentru determinarea antigenului coronavirusului SARS-CoV-2 (RAT), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat sau

- certificatul ce confirmă primirea unui curs complet de vaccinare contra COVID19, cu vaccinuri care sunt incluse în lista OMS.

Documentele menționate urmează a fi emise sau traduse în limba engleză.

 

Bulgaria

Starea de urgență a fost înlocuită cu situația de urgență epidemiologică, care conform deciziei Consiliului de Miniștri al Republicii Bulgaria a fost prelungită până la 31 iulie 2021.

Cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a intra pe teritoriul Bulgariei la prezentarea unuia din următoarele documente:

a) Document care atestă finalizarea schemei de vaccinare contra COVID-19. Prin schema de vaccinare se are în vedere numărul de doze solicitate pentru vaccinurile

Comirnaty/ BNT162b2, Vaxzevria/ AZD1222, AZD1222, COVID-19 VACCINE

Moderna / mRNA-1273, Janssen / Ad26.COV2.S, Covishield (ChAdOx1_nCoV19),  SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated (lnCoV), SARS-CoV-2 Vaccine (VeroCell) Inactivated (lnCoV), Sputnik V și o perioadă de cel puțin 14 zile de la ultima doză. Documentul trebuie să conțină numele persoanei, scris cu grafie latină identic cu numele din actul de călătorie, data nașterii, datele când au fost aplicate ambele doze de vaccin, denumirea comercială și numărul partidei vaccinului aplicat, numele producătorului/deținătorului permisului de utilizare, statul care a emis permisul și numele organului emitent.

b) Document care atestă rezultat pozitiv la testul molecular tip PCR sau testul

antigen pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, pentru persoanele care au fost bolnave de COVID-19 pentru intervalul de la a 15-a la 180-a zi, începând cu data efectuării analizei menționată în document. Documentul trebuie să conțină numele persoanei conform documentului de călătorie, datele instituției medicale care a efectuat analiza, data când a fost efectuată analiza conform metodei PCR sau test antigen, indicarea cu grafie latină a metodei (PCR sau RAT) și rezultatul Pozitiv, care permite interpretarea documentului (lista de teste antigen rapide acceptate este în anexa 2 din Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/06/03/zabrana_vlizane_bg_03_06_2021.pdf (paginile 8-10).

c) Document care atestă rezultatul negativ la testul molecular tip PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii sau cu rezultatul negativ al unui test antigen pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 48 de ore de la data indicată în document.

Tranzitul pe teritoriul Republicii Bulgaria se efectuează fără restricții.

Șoferii de autocare care efectuează transport internațional de pasageri și conducătorii auto vehiculelor de mare tonaj care efectuează transport internațional de mărfuri pe teritoriul Bulgariei sau au ca destinație Bulgaria nu au obligația respectării restricțiilor menționate.

 

Croația

Pe data de 14 iunie 2021, Autoritatea Națională de Protecție Civilă din Republica Croația a extins măsurile de interzicere temporară sau restricția de trecere a frontierei de stat la toate punctele de trecere a frontierei din Republica Croația până la data de 30 iunie 2021.

Cetățenii străini, care sosesc din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat, inclusiv Republica Moldova, sunt obligați să prezinte la intrarea în Republica Croația:

- un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore de la data testării sau un test rapid antigen negativ (testele rapide antigen admise se regăsesc în Lista comună a testelor rapide antigen recunoscute reciproc de către statele membre ale Uniunii Europene, publicată de Comisia Europeană), efectuate cu maximum 48 ore anterior intrării. În cazul prezentării unui test rapid antigen, pentru persoanele care intenționează să rămână în Republica Croația mai mult de 10 zile, testarea trebuie repetată cel târziu într-a zecea zi de la emiterea rezultatului testului. Persoanele care nu prezintă nici un tip de test au posibilitatea de a efectua un test PCR sau test rapid antigen, după intrarea în Republica Croaţia, din surse financiare proprii, cu obligația de a intra în autoizolare până la primirea unui rezultat negativ, iar în cazul în care testarea nu este posibilă, acestea sunt supuse măsurii autoizolării de 10 zile;

- un certificat de vaccinare împotriva COVID-19, dacă au trecut cel puțin 14 zile de la cea de-a doua doză de vaccin sau de la doza unică, în cazul vaccinului care se administrează într-o singură doză. Sunt acceptate doar vaccinurile folosite în UE;

- un test PCR cu rezultat pozitiv sau un test rapid antigen prin care se confirmă că persoana a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2, efectuate în ultimele 180 de zile anterioare intrării în Republica Croația și pentru care au trecut cel puțin 11 zile de la data confirmării până la intrarea pe teritoriul croat;

- dacă o persoană s-a vindecat de COVID-19 în ultimele 180 de zile și are o adeverință prin care să confirme vindecarea, și dacă în aceeași perioadă a primit o singură doză de vaccin, persoana respectivă este scutită de a prezenta un test PCR negativ sau test rapid antigen sau de a intra în carantină până la data la care se împlinesc 6 luni de la data primirii vaccinului.

Copiii cu vârsta până la 12 ani care călătoresc însoţiţi de părintele/tutorele lor sunt exceptați de la obligaţia de a prezenta un test negativ dacă părintele/tutorele prezintă un test PCR negativ, test rapid antigen negativ, un certificat de vindecare COVID-19 sau un certificat de vaccinare împotriva COVID-19.

Lista unităților care efectuează teste moleculare tip RT-PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 la intrarea în Republica Croația poate fi consultată pe pagina oficială: https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u.../763.

 

Estonia

Începând cu 10 iunie, Estonia folosește trei tipuri de certificate digitale COVID-19 ale UE care sunt în conformitate cu standardele comune ale UE: certificatul digital de vaccinare COVID, certificatul de recuperare digital COVID al UE și certificatul de test digital COVID al UE. Comparativ cu certificatul anterior, noile certificate conțin coduri QR care pot fi citite numai cu o aplicație specială.

 

Franța

În conformitate cu prevederile restricțiilor pe categorii de țări stabilite pe teritoriul francez, Republica Moldova este clasată în zona portocalie.

Persoanele care călătoresc în Franța din Republica Moldova trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-deținerea certificatului unui vaccin recunoscut de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), și anume Pfizer, Moderna, AstraZeneca sau Johnson&Johnson ;

-a fost primită a doua doză cu cel puțin 2 săptămâni înainte de plecare (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) sau doza unică cu cel puțin 4 săptămâni (Johnson & Johnson) sau doza unică cu cel puțin 2 săptămâni dacă ați avut un antecedent de COVID.

În aceste cazuri, cetățeni moldoveni pot călători în Franța fără motiv imperios. La aeroport sau la trecerea de frontieră terestră, trebuie prezentat testul PCR negativ realizat cu cel mult 72 de ore înainte de îmbarcare sau un test antigen realizat cu cel mult 48 de ore.

Intrarea în țară este permisă cetățenilor moldoveni care nu sunt vaccinați pentru COVID-19, dacă aparțin următoarelor categorii de călători:

- cetățean al unei țări terțe, titular al unui permis de ședere valabil francez sau european sau al unei vize de lungă ședere, având reședința principală în Franța sau care se află în tranzit prin Franța către reședința sa principală într-o țară a Uniunii Europene sau din spațiul european (Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San  Marino, Elveția, Vatican) (valabil doar dacă călătoria în străinătate a avut loc înainte de 31 ianuarie 2021 sau e justificată prin motiv excepțional);

- cetățean al unei țări terțe care deține o viză de lungă ședere eliberată în temeiul reîntregirii familiale sau a reîntregirii familiale a refugiaților. Beneficiari de protecție subsidiară și apatrizi;

- profesionist străin din domeniul sănătății care contribuie la lupta împotriva Covid-19 sau recrutat ca stagiar asociat;

- student care se mută în Franța pentru al doilea semestru universitar ca parte a programului unei instituții de învățământ superior; Cercetător stabilit în Franța la invitația unui laborator, pentru activități de cercetare care necesită imperativ o prezență fizică;

- lucrători sau prestatori de servicii de transport terestru, maritim și aerian, inclusiv șoferii oricărui vehicul care transportă bunuri destinate utilizării pe teritoriul Franței, precum și cei care tranzitează Franța sau călătoresc pentru a ajunge la locul de plecare;

- cetățean străin care se află în funcție într-o misiune diplomatică sau consulară sau organizație internațională cu sediul în Franța, soțul/soția și copiii acestora sau cetățean străin care se află în Franța din motiv profesional imperios, în baza unui ordin de misiune emis de statul de origine;

- cetățean al unei țări terțe, în tranzit mai puțin de 24 de ore în zona internațională.

Persoanele menționate sunt obligate la aeroport sau la trecerea de frontieră terestră, să prezinte testul PCR negativ realizat cu cel mult 72 de ore înainte de îmbarcare sau un test antigen realizat cu cel mult 48 de ore. La sosirea în Franța poate fi solicitată realizarea unui test antigen suplimentar și semnarea declarației pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 7 zile la o adresă determinată, măsură care va fi verificată de către organele de control competente.

 

Germania

Deplasările cetățenilor Republicii Moldova în Republica Federală Germania rămân în continuare restricționate, Republica Moldova fiind inclusă în categoria III  a țărilor, fiind considerată zonă de risc. Călătoriile sunt permise doar în baza unui motiv întemeiat și demonstrat prin acte corespunzătoare, printre care:

- permis de ședere/domiciliul legal;

- contract de muncă în domenii precum cele ale sănătății, industriei alimentare, transportului de mărfuri;

- reuniune familială (soț/soție/copii minori). Pentru reîntregirea familiei, ca măsură primară, este nevoie să fie respectată procedura legală, realizată prin misiunile diplomatice ale Republicii Federale Germania acreditate în străinătate;

- tratament medical, dacă există o confirmare de la doctor și dacă viața pacientului

este în pericol. Persoana care urmează a fi tratată poate fi însoțită de până la 2 însoțitori;

- studii, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenței fizice a elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de învățământ.

 

Grecia

Nu este permisă intrarea cetățenilor/rezidenților din țările non-UE. Cetățenii Republicii Moldova, posesori doar a pașaportului biometric, în scop turistic, nu pot intra pe teritoriul Republicii Elene.

Cetățenii Republicii Moldova, posesori ai pașaportului biometric si a unui permis de ședere, emis de către autoritățile competente ale unei țări UE, pot intra pe teritoriul Republicii Elene, cu respectarea următoarelor condiții:

- prezentarea unui test PRC negativ de 72 de ore sau (rezultatul va fi în una din limbi: engleză,franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, fiind emis de un laborator acreditat)

- prezentarea confirmării de însănătoșire (test serologic - de la 2 la 9 luni) sau

- confirmarea vaccinării (după 14 zile de la aplicarea ultimei doze (rapel).

Suplimentar, la punctele de trecere a frontierei pot avea loc testări aleatorii. Dacă rezultatul testului este pozitiv, persoana va fi plasată în carantină pentru 14 zile.

Șoferii care efectuează transport internațional sunt exceptați de restricțiile menționate.

 

Lituania

Până pe data de 30 iunie 2021 pe teritoriul Republicii Lituania este introdusă carantina generală la nivel național din cauza situației epidemiologice complexe COVID-19.

Cetățenilor care vin din Republica Moldova nu li se permite intrarea în Lituania, cu excepția deținerii unui permis de ședere/muncă (în Lituania  sau UE) sau membrilor de familie, cu obligativitatea prezentării unui rezultat negativ la test PCR pentru COVID-19 (tradus în lituaniană, rusă sau engleză), efectuat cu 72 ore înainte de intrarea în Lituania, sau dovada programării pentru un test în Lituania (în timp de 24 ore de la intrarea în Lituania), precum și autoizolarea obligatorie pentru 10 zile.

Este posibil de redus perioada de autoizolare, în cazul dacă la a 7-a zi se va face un

alt test suplimentar (achitat personal) care va fi cu un rezultat negativ. Nu este obligatorie prezentarea rezultatului negativ la test COVID-19 în cazul tranzitării teritoriului Lituaniei sau dacă persoana deja a fost bolnavă cu COVID-19 și are un

document confirmativ oficial valabil pentru 180 zile.

Călătorii din afara UE, inclusiv cetățenii moldoveni, care dețin un permis de ședere în Lituania sau alt stat UE, pot intra în Lituania dacă au fost vaccinați cu un vaccin aprobat la nivel UE, cu dovada unui document confirmativ, fără obligativitatea prezentării rezultatului negativ la test Covid-19 și autoizolării pentru 10 zile.

Șoferii care efectuează transport internațional sunt exceptați de restricțiile menționate.

 

Spania

Cetățenii Republicii Moldova, deținători ai pașaportului biometric, pot călători în Spania dacă dispun de un certificat de vaccinare, care atestă vaccinarea completă contra COVID-19. Certificatul de vaccinare trebuie să întrunească următoarele condiții:

- să fie emis cu cel puțin 14 zile înainte;

- să ateste vaccinarea cu un vaccin autorizat de către Agenția Europeană pentru Medicamente (AEM) și / sau OMS;

- să fie în limba engleză, franceză, spaniolă sau germană.

Acesta poate fi prezentat pe suport de hârtie sau în format electronic. Certificatul de vaccinare trebuie să fie confirmat prealabil de autoritățile sanitare spaniole, prin generarea unui cod unic QR de sănătate urmare completării formularului privind starea de sănătate de pe www.spth.gob.es sau utilizând aplicația gratuită Spain Travel Health (SpTH). Codul unic QR digital sau pe suport hârtie trebuie prezentat la controlul de sănătate efectuat în aeroportul de destinație/punctele de control ale frontierei. Cetățenii care dispun de certificatul de vaccinare nu trebuie să prezinte un test PCR, antigen sau certificat de recuperare post-Covid.

Șoferii care efectuează transport internațional sunt exceptați de restricțiile menționate.

 

Ungaria

Restricțiile de intrare în Ungaria au fost anulate pentru cetățenii Republicii Moldova care prezintă certificatul de vaccinare împotriva COVID-19. Astfel, cetățenii moldoveni care dețin un certificat de vaccinare împotriva COVID – 19 eliberat de autoritățile competente din Republica Moldova pot intra pe teritoriul Ungariei, fiind exceptați de la măsura carantinei sau de la prezentarea unui test molecular tip PCR sau antigen pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. Restricţiile de intrare în Ungaria au fost anulate şi pentru minorii nevaccinaţi în vârstă de până la 18 ani, dacă sunt însoţiţi la trecerea frontierei de părintele care deţine un certificat de vaccinare împotriva COVID-19, eliberat de autoritățile competente din Republica Moldova.

Totodată, poliția maghiară poate acorda permisiune de intrare în Ungaria în anumite cazuri de excepție. Cererea de derogare urmează a fi adresată poliției în limbile maghiară sau engleză, la următoarea adresă electronică: https://ugyintezes.police.hu/en/home.

 Șoferii care efectuează transport internațional sunt exceptați de restricțiile menționate.

 

Azerbaidjan

Conform Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Republicii Azerbaidjan din data de 25 mai 2021, autoritățile Republicii Azerbaidjan au prelungit regimul special de carantină până pe data de 01 august 2021. În cazuri excepţionale se admite intrarea pe teritoriul țării, cu condiția obținerii acordului prealabil al autorităților din Baku.

 

Georgia

Frontierele terestre și maritime a Georgiei rămân până în prezent închise. Cetățenii străini, care dispun de un document confirmativ privind administrarea completă a vaccinului COVID-19 sau test negativ la coronavirus, efectuat cu 72 de ore înainte de a călători în Georgia, vor putea intra în țară doar pe cale aeriană.

 

Uzbekistan

Persoanele care sosesc în Uzbekistan din state aflate pe lista roșie, precum Republica Moldova sunt plasați obligatoriu în carantină pentru o perioadă de 14 zile.

 

În contextul evoluției situației epidemiologice cu COVID-19 la nivel global, regional și național, atenționăm operatorii de transport să abordeze organizarea curselor cu maximă responsabilitate și conștientizare pentru evitarea situațiilor de criză sau blocajelor la frontiere. În acest sens, înainte de a planifica cursele, recomandăm insistent consultarea surselor oficiale și informațiilor furnizate de către misiunile diplomatice ale fiecărui stat în parte, atât în ceea ce privește efectuarea transportului rutier internațional, cât și restricțiile naționale și regionale privind circulația și măsurile de protecție.

 

Pentru informații actualizate pe țări privind restricțiile aplicate în contextul răspândirii infecției cu COVID-19 la efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri și persoane accesați comunicatele Agenției: Transportul internațional de mărfuri - restricțiile statelor străine în contextul pandemiei COVID-19 și respectiv Transportul internațional de persoane - restricțiile statelor străine în contextul pandemiei COVID-19.