Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Actualizări privind condițiile de intrare pe teritoriul României în contextul pandemiei COVID-19

Published on: Mar, 17/11/2020 - 10:15am

Conform deciziei autorităților vamale și de frontieră ale Republici Moldova, începând cu data de 16 noiembrie curent a fost reluat traficul atât pentru călători, cât și pentru operatorii de transport rutier internațional prin punctul de trecere a frontierei Cahul (MD)  – Oancea (RO).

De asemenea, începând cu data de 14 noiembrie 2020 a fost prelungită cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul României potrivit Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii de Urgenţă din România nr. 54 din 12.11.2020. În conformitate cu prevederile Hotărârii menționate a fost actualizată lista țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea. Republica Moldova nu se regăsește printre țările respective, semnificând că, cetățenii moldoveni eligibili pentru intrare în România nu vor fi plasați în carantină la intrare în România.

Totodată, se menține interdicția de intrare pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor, cu următoarele excepţii:

a) membri de familie ai cetăţenilor români;

b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid, precum şi persoane returnate în baza acordurilor de readmisie;

i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;

j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate;

k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri, personal navigant maritim şi fluvial;

l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;

m) membrii echipelor de filmare a producţiilor cinematografice sau audiovizual, personalul tehnic şi artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relaţii contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

Cetățenii Republicii Moldova care nu se încadrează în categoriile de excepții enumerate mai sus nu au dreptul de a intra pe teritoriul României pe durata stării de alertă.

 

Pentru informații actualizate pe țări privind restricțiile aplicate în contextul răspândirii infecției cu COVID-19 la efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri și persoane accesați comunicatele Agenției: Restricții impuse de unele state în contextul răspândirii infecției cu COVID-19 și respectiv Transportul rutier internațional de persoane este reluat.