Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

01 august 2022 – data limită de depunere a dosarelor pentru constituirea Comisiei CEMT

Published on: Mie, 27/07/2022 - 4:10pm

În conformitate cu art. (69) din Hotărârea Guvernului nr. 257 din 28.04.2017   pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere, Agenția Națională Transport Auto recomandă asociațiilor reprezentative depunerea cât mai operativă a dosarelor, ținând cont de zilele numărate care au mai rămas.

 

Pentru a fi incluse în ordinul de constituire a Comisiei CEMT, asociațiile reprezentative urmează să prezinte Agenției spre evaluare, până la data de 01 august, un dosar care va include următoarele  documente:

 

1) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;

 

2) lista membrilor unici, operatori de transport rutier de mărfuri în trafic internațional și volumul total de servicii transport marfă în trafic internațional efectuat de aceștia. În sensul evaluării criteriilor de reprezentativitate, un operator de transport rutier poate să se regăsească numai în cadrul unei asociații.

 

Reamintim că, în conformitate cu prevederile Hotărârii menționate, Comisia CEMT este constituită anual, prin ordinul organului central de specialitate, până în ultima zi lucrătoare a decadei a doua a lunii septembrie.