Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

”Agenția Națională Transport Auto” își consolidează cadrul de parteneriate prin semnarea unui acord de colaborare cu Facultatea de Drept a USM

Published on: Vin, 07/05/2021 - 1:39pm

”Agenția Națională Transport Auto” își consolidează cadrul de parteneriate prin semnarea unui acord de colaborare cu Facultatea de Drept a USM 

 

În data de 05 mai 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a participat în cadrul unei ședințe de lucru cu reprezentanții A. A. ”Agenția Națională Transport Auto”. În cadrul ședinței a participat directorul A. A. ”Agenția Națională Transport Auto” dl Igor Guja, decanul Facultății de Drept, dl Serghei Brînza, prodecanii Stela Botnaru, Veronica Mocanu și Cristina Popovici. În rezultatul ședinței, a fost semnat acordul de colaborare dintre cele două entități.

Acordul de cooperare semnat, este orientat spre a stabili parteneriat durabil între părți. Acțiunile de colaborare urmează să se concentreze în special pe implicarea studenților și masteranzilor Facultății de Drept în activitățile practice a A. A. ”Agenția Națională Transport Auto” manifestate sub forma stagiilor de practică dar și acțiuni de voluntariat, colaborarea în vederea asigurării Agenției cu cadre calificate,  îmbunătățirii cadrului de reglementare aplicabil domeniului, dar și colaborare în vederea acordării asistenței reciproce în contextul soluționării dilemelor de ordin juridic. 

La fel, părțile au agreat și perspectiva organizării în comun a unor evenimente publice orientate pe subiectul reglementărilor juridice din domeniul transporturilor. Astfel, părțile își propun să organizeze lecții publice orientate pe familiarizarea studenților cu activitatea Agenției, mese rotunde cu implicarea specialiștilor din domeniu, practicieni și teoreticieni, orientate pe dezvoltarea contribuțiilor la rezolvarea problemelor stringente momentului, dar și conferințe științifice menite să mediatizeze rezultatele cercetărilor elaborate.

Tot prin acest acord s-a stabilit perspectiva colaborării în vederea dezvoltării, dar și aplicării pentru proiecte de cercetare cu finanțare internațională.  

Pentru buna organizare a activităților de colaborare și pentru desfășurarea prevederilor acordului semnat, Agenția şi  Facultatea de Drept, și-au asumat obligația de a desemna persoane responsabile și a convoca în cel mai scurt timp reprezentanții echipelor în vederea definitivării unui Plan de lucru care urmează să definitiveze termenele și acțiunile propuse spre realizare. 

Reprezentanții ambelor instituții și-au exprimat încrederea că colaborarea dintre cele două instituții este în avantaj reciproc, și va contribui la dezvoltarea unor servicii de calitate.