Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

“Săptămâna transportului-2019” organizată de către Ministerul Transporturilor al Federației Ruse la Moscova, în perioada 18-22 noiembrie 2019

Published on: Mar, 26/11/2019 - 8:54am

În perioada 18-22 noiembrie 2019, în or. Moscova (Federația Rusă), s-a desfășurat evenimentul “Săptămâna transportului-2019”, dedicat celei de-a 210-a aniversări de la înființarea unei autorități comune în transport și a educației în domeniul transporturilor în Rusia.

În cadrul evenimentului au avut loc un șir de forumuri și ședințe referitor la situația actuală în domeniu, recomandări și schimb de experiență pentru îmbunătățirea serviciilor de transport, unde s-au reunit reprezentanții puterii legislative și executive a Federației Ruse, asociațiilor în domeniu, delegațiilor statelor străine și organizațiilor internaționale.

 

Pe data de 20 noiembrie 2019 a avut loc cea de-a XXXIX-a ședință a Consiliului Coordonator în Transport al statelor CSI referitor la dezvoltarea strategică a sistemului de transport pe teritoriul statelor membre CSI, siguranța transporturilor, cooperarea continuă și eliminarea barierelor între statele participante.

Au fost discutate subiectele privind elaborarea proiectului Direcțiilor prioritare pentru cooperarea statelor membre CSI în sectorul transporturilor pentru perioada până în anul 2030; îndeplinirea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de asigurare a securității transportului pe teritoriul statelor membre CSI la efectuarea transporturilor în trafic internațional pentru perioada 2017-2019, precum și actualizarea dispozițiilor Acordului privind armonizarea cerințelor pentru formarea suplimentară și competența profesională a operatorilor de transport rutieri internaționali din statele membre CSI din 24.11.2016.

În plus, au fost examinate propunerile de participare la proiectele de infrastructură de integrare multilaterală și consolidarea eforturilor pentru utilizarea eficientă a potențialului științific, tehnic și economic al statelor membre CSI.

 

De asemenea, a fost organizată întrevederea cu autoritățile competente ale Federației Ruse în cadrul căreia a fost discutat subiectul privind utilizarea autorizațiilor de către operatorii de transport ai ambelor țări, precum și solicitarea unui contingent suplimentar de autorizații pentru efectuarea transportului bilateral/tranzit de mărfuri în anul curent.

Tip Aviz International: