Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Ședința Comisiei Mixte moldo-uzbece în domeniul transportului rutier internațional din 29-30 iulie 2019

Published on: Vin, 02/08/2019 - 4:10pm

Prin prezenta, informăm operatorii de transport că, în perioada 29-30 iulie curent, la Tașkent, s-a desfășurat prima ședință a Comisiei Mixte moldo-uzbece în domeniul transportului rutier internațional, în cadrul căreia părțile au pus în discuție mai multe subiecte ce țin de situația actuală în domeniul transportului de mărfuri între state.

Părțile au efectuat schimb de date statistice cu privire la transportul rutier de mărfuri și au remarcat creșterea dinamică a volumului transportărilor între state, iar cooperarea bilaterală în domeniu are un potențial semnificativ pentru dezvoltare.

În cadrul discuțiilor cu privire la schimbul de autorizații în anul 2019, delegațiile au convenit efectuarea unui schimb suplimentar de 100 autorizații pentru transportul bilateral/tranzit de mărfuri și 40 autorizații pentru transportul în/din țări terțe.

De asemenea, în rezultatul negocierilor, pentru anul 2020 a fost obținută majorarea cotei de autorizații pentru transportul bilateral/tranzit cu 100 unități și în/din țări terțe – cu 20 unități.

         Astfel, contingentul preliminar de autorizații în anul 2020 va constitui:

- 300 autorizații pentru transportul bilateral/tranzit de mărfuri și

- 60 autorizații pentru transportul în/din țări terțe.

 

Luând în considerație că, la efectuarea transportului rutier internațional pe teritoriul Republicii Uzbekistan transportatorii moldoveni au obligațiunea de achitare a taxei rutiere, cuantumul căreia depășește semnificativ valoarea vinietei achitate la intrare pe teritoriul Republicii Moldova de către transportatorii uzbeci, partea moldoveană a propus introducerea modificărilor și completărilor în Acordul bilateral interguvernamental în domeniu, în scopul scutirii la paritate de plată a taxelor rutiere.

În acest sens, părțile au convenit elaborarea Protocolului privind amendarea Acordului bilateral interguvernamental în domeniu și inițierea procedurilor interne de aprobare a acestuia care va stimula concurența loială a transportatorilor din ambele state.

 

Pentru vizualizarea Protocolului ședinței nominalizate, accesați Anexa.

Tip Aviz International: