Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Ședința Comisiei Mixte moldo-italiene în domeniul transportului rutier internațional din 16-17 aprilie 2019

Published on: Lun, 22/04/2019 - 2:04pm

Prin prezenta, informăm operatorii de transport că în perioada 16-17 aprilie curent, la Chișinău, s-au desfășurat lucrările Comisiei Mixte moldo-italiene în domeniul transportului rutier internațional, în cadrul căreia părțile au pus în discuție mai multe subiecte ce țin de situația actuală în domeniul transportului de persoane între state.

 

În cadrul discuțiilor privind procesul de autorizare a serviciilor regulate de persoane s-a convenit, că cererile trebuie să fie depuse de către ambii operatori de transport concomitent la ministerul competent al fiecărei părți, iar în cazul în care de către partea moldoveană vor fi recepționate mai multe cereri pentru autorizarea acelorași curse, urmează a se acționa conform principiului ”primul venit, primul servit”. Menționăm că, la deschiderea curselor regulate, operatorii de transport trebuie să prezinte setul de documente stabilit în cadrul întâlnirii tehnice moldo-italiene în domeniu din 03-04 mai 2017.

 

De asemenea, în cadrul negocierilor părțile au examinat pozițiile privind serviciile regulate autorizate sau aflate în curs de analiză preliminară între Moldova și Italia și au stabilit că în cazul în care unul dintre operatorii de transport nu întrunește cerințele legale prevăzute, partenerului acestuia i se va oferi o perioadă de 30 zile calendaristice pentru identificarea altui partener, fără a pierde aprobarea cererii pe parcursul perioadei menționate. Această posibilitate poate fi utilizată maxim de două ori, iar dacă perioada acordată expiră, dreptul de deservire a cursei se abrogă. Totodată, au fost stabilite condițiile deservirii unei curse regulate fără paritate în cazul renunțării unui transportator partener la efectuarea acesteia. 

 

În cadrul ședinței nominalizate partea italiană a prezentat informația despre datele privind întreprinderea și reprezentantul legal al acesteia care aplică pentru autorizarea serviciilor regulate de persoane, necesare pentru efectuarea verificărilor de rigoare conform legislației naționale antimafie. În acest scop, părțile au stabilit formularul cu informația antimafie.

 

Pentru vizualizarea Protocolului ședinței nominalizate, precum și formularului menționat accesați Atașament.

Tip Aviz International: