Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Întreprinderile ce desfășoară activități conexe transportului rutier în vizorul ANTA

Published on: Mar, 04/05/2021 - 9:14am

Rezultatele acțiunilor de monitorizare și control a întreprinderilor ce desfășoară activități conexe transportului rutier

 

Pe parcursul lunii aprilie a anului curent, de către inspectorii Direcției Control și Audit al Siguranței Rutiere al Agenției Naționale de Transport Auto în conformitate cu prevederile stabilite la art. 8 și 10 al Codului Transporturilor Rutiere, adoptat prin Legea nr. 150 din 17.07.2014, precum și în urma analizei criteriilor de risc ce ține de activitatea stațiilor de inspecție tehnică periodică și încălcările admise în cadrul procesului tehnologic, au fost perfectate 29 de citații cu privire la prezentarea persoanelor responsabile care sunt obligate să înștiințeze Agenția, în termen de cel mult 10 zile despre modificările datelor indicate în documentele anexate la cererea  pentru eliberare a autorizațiilor întru respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acesteia (în cazul dat se are în vedere certificatele metrologice ale echipamentului și mijloacelor de măsurare, precum și copiile certificatelor de atestare metrologică a standurilor și utilajului de încercări din dotarea stației).

Este de menționat faptul că, în conformitate cu art. 133, lit. e) din Cod , stațiile de inspecție tehnică periodică sunt obligate să utilizeze pentru certificarea stării tehnice a vehiculelor rutiere doar aparate verificate metrologic, precum și utilaj specializat prevăzut de reglementările tehnice și metodologia de prestare a serviciilor de inspecție tehnică periodică.

Astfel, de către inspectorii Agenției, au fost întocmite 18 decizii ale Agentului Constatator privind examinarea contravenției în temeiul constatării la 18 agenți economici la care au fost constatate abateri, fapt prin care au fost aplicate sancțiuni sub formă de amenzi în sumă de 2160 u.c.

Suplimentar, în baza analizei criteriilor de risc ce ține de activitatea de autoservice, de către inspectorii Agenției au fost efectuate pe teritoriul orașului Rezina 12 controale inopinate în baza Legii nr. 131/2012, cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător, în urma cărora 7 agenți economici la care s-au constatat abateri au fost întocmite 7 decizii ale Agentului Constatator privind examinarea contravenției în temeiul constatării cu aplicarea sancțiunilor sub formă de amenzi în sumă de 1240 u.c.

În contextul celor expuse mai sus, atenționăm  agenții economici asupra respectării cerințelor prevăzute de art. 94, alin. (2) al Codului Transporturilor Rutiere, în partea ce ține de obligativitatea agenților economici ce desfășoară activitate de autoservice prin înregistrarea prealabilă în Registru și notificare în modul stabilit.

Lafel, în urma multiplelor demersuri de informare privind conformarea și încadrarea activității în condițiile legii, respectiv și a controalelor efectuate de către inspectorii Agenției, pe perioada vizată, s-au notificat și înregistrat în Registru 13 întreprinderi care desfășoară activități conexe transportului rutier.

Totodată, Agenția atenționează întreprinderile care desfășoară activități conexe transportului rutier, că acțiunile de monitorizare și control în vederea verificării privind conformarea și încadrarea activității în condițiile legii, vor continua cu regularitate pe întreg teritoriul Republicii Moldova.