Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

În atenția operatorilor de transport rutier de persoane în regim de TAXI

Published on: Vin, 13/11/2020 - 9:53am

Conform prevederilor art. 63 alin. (1) al Codului Transporturilor Rutiere, adoptat prin Legea nr.150 din 17.07.2014, transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin servicii regulate, regulate speciale și ocazionale numai cu autobuze/autocare, clasificate pe categorii de confort și prin servicii în regim de taxi – numai cu autoturisme.

Agenția Națională Transport Auto atenționează toți operatorii de transport rutier referitor la prevederile art. 81 alin. (1) al Codului prenotat, potrivit cărora la efectuarea transportului rutier de persoane în regim de taxi se admit numai autoturismele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sînt dotate cu aparat de taxat în stare de funcţionare legalizat, verificat metrologic şi înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat;

b) sînt dotate cu lampă de taxi în stare funcţională, conform prevederilor Regulamentului transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

c) dispun de însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotările specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

d) dispun de inscripția: „În cazul în care nu este emis şi înmînat bonul de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică, consumătorul are dreptul să nu achite călătoria”.

Suplimentar, se atenționează operatorii de transport rutier în regim de taxi despre necesitatea respectării prevederilor art. 20 alin. (2) al Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, prin care toți operatorii de taxi au obligația să asigure cel puțin o maşină adaptata transportului persoanelor cu dizabilităţi care utilizează fotoliul rulant. Constituie discriminare refuzul conducătorului de taxi de a asigura transportul persoanei cu dizabilităţi şi al dispozitivului de mers. Dispozitivul este transportat gratuit, fără aplicarea unor taxe suplimentare.

De asemenea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 88 din 06.02.2014, de la 1 martie 2014, pentru vehiculele destinate transportului public de călători au fost puse în aplicare plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă.

În acest context, Agenția Națională Transport Auto solicită operatorilor de transport rutier să asigure continuu respectarea condițiilor de înregistrare pentru autoturismele incluse în Registrul operatorilor de transport rutier, care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi și să respecte obligațiunile impuse de actele normative în vigoare. În caz contrar, se vor efectua verificări în trafic și pe marginea abaterilor depistate vor fi întreprinse măsuri de constrîngere conform prevederilor legislației în vigoare.