Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

În atenția operatorilor de transport rutier beneficiari de autorizații multilaterale CEMT

Published on: Joi, 29/07/2021 - 9:08am

Autoritatea administrativă „Agenția Națională Transport Auto”, aduce la cunoștința operatorilor de transport rutier despre faptul că unul din criteriile de repartizare a autorizațiilor multilaterale CEMT conform prevederilor Codului transporturilor rutiere, adoptat prin Legea nr. 150/2014 este eficiența utilizării acestora pe parcursul anului în curs.

Agenția conform competențelor funcționale sistematizează din dările de seamă prezentate de operatorii de transport rutier informațiile privind utilizarea autorizațiilor multilaterale CEMT. În acest context, se atrage atenția asupra necesității prezentării în termenii prevăzuți de legislație a dărilor de seamă privind utilizarea autorizațiilor multilaterale CEMT, precum și despre întrunirea criteriilor de eficiență a utilizării acestora, fapt care va fi luat în considerație la repartizarea autorizațiilor multilaterale CEMT valabile pentru anul 2022.

Suplimentar la cele relatate, în scopul raportării și evaluării corecte a utilizării autorizațiilor multilaterale CEMT restricționate și nerestricționate, Agenția Națională Transport Auto solicită operatorilor de transport rutier la completarea dărilor de seamă, să se ghideze de formularele model stabilite din anexa la ordinul Agenției nr. 138 din 21.04.2021 (https://anta.gov.md/sites/default/files/Ordin%20138%20din%202021.pdf).

Modelele  RAPOARTELOR  PRIVIND  UTILIZAREA  AUTORIZAŢIILOR  CEMT  LUNARE ȘI ANUALE PARTEA 1, 2 ȘI 3 pot fi descărcate aici: https://anta.gov.md/content/modele-de-cereri-1