Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

ÎN ATENȚIA OPERATORILOR DE TRANSPORT RUTIER!!! Aplicarea în practică a condițiilor minime de clasificare pe categorii de confort a autobuzelor/autocarelor

Published on: Vin, 14/02/2020 - 11:38am

Prin prezentul, Autoritatea administrativă ,,Agenția Națională Transport Auto” comunică că, la data de 13.02.2020, a organizat o ședință cu managerii și  experții atestați în conformitate cu cerințele Acordului INTERBUS pe subiectul aplicării în practică a condițiilor minime de clasificare pe categorii de confort a autobuzelor/autocarelor.

La situația din 14.02.2020, la ANTA din totalul operatorilor de transport rutier incluși în programele de transport rutier în trafic interraional și raional au depus graficele eșalonate privind clasificarea pe categorii de confort 339 (88%) operatori de transport rutier.

Conform informațiilor din graficele prezentate, 2603 autobuze/autocare vor fi supuse verificărilor corespunderii categoriilor de confort după cum urmează:

1. pînă la data de 01.04.2020 - 1203 (46%) autobuze/autocare;

2. până la data de 01.06.2020 – 867 (33%) autobuze/autocare;

3. până la data de 01.10.2020 - 548 (21%) autobuze/autocare.

Specificăm că, pe teritoriul Republicii Moldova sunt 25 staţii de inspecţie tehnică periodică autorizate pentru efectuarea inspecției tehnice a vehiculelor rutiere în conformitate cu cerințele Acordului INTERBUS și respectiv 25 de experți, iar la data de 14.02.2020 au fost supuse verificării criteriilor de clasificare a categoriilor de confort doar 32 autobuze/autocare.

          Astfel una din problemele pe care le-au sesizat reprezentanții stațiilor de inspecție tehnică este durata lungă de verificare a unui autovehicul.

*Prin urmare Agenția vine cu recomandarea către operatorii de transport rutier, să asigure inițierea verificării autovehiculelor în termen cît mai restrîns, ținînd cont de numărul limitat de stații/experți de inspecție tehnică periodică autorizate pentru efectuarea inspecției tehnice a vehiculelor rutiere în conformitate cu cerințele Acordului INTERBUS !!!