Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

În atenția conducătorilor auto care solicită perfectarea cartelei tahografice

Published on: Mar, 22/06/2021 - 3:30pm

 

Agenția Națională Transport Auto comunică că, a examinat demersul Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Republica Moldova adresat la data 02.06.2021 în partea ce ține de depunerea și procesarea cererilor de obținere a cartelei tahograf a conducătorului auto în condițiile stabilite de pct. 24 al Hotărârii Guvernului nr. 437/2016 și optimizarea timpului de perfectare în cazurile în care solicitantul a finalizat cursurile de calificare și susținut proba cu calificativul admis” pentru perfectarea și eliberarea certificatului de competență profesională a conducătorului auto în condițiile stabilite de Codul Transporturilor Rutiere adoptat prin Legea nr. 150/2014.

Astfel, în contextul celor expuse mai sus, Agenția comunică că începând din data 24.06.2021 va recepționa și accepta spre procesare cererile pentru perfectarea și obținerea cartelei tahograf a conducătorului auto în condițiile stabilite de pct. 24 al Hotărârii Guvernului nr. 437/2016 a 2-a zi după ce a fost finalizat cursurile de calificare și susținut proba cu calificativul admis”  pentru perfectarea și eliberarea certificatului de competență profesională a conducătorului la Centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională, cu condiția că ultimii prezintă în termenii stabiliți informația către Agenție.