Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

În atenţia agenţilor economici care efectuează transport rutier internaţional pe teritoriul Republicii Federale Germania

Published on: Mar, 20/01/2015 - 2:15pm

În atenţia agenţilor economici care efectuează transport rutier internaţional pe teritoriul Republicii Federale Germania

 

            Ca urmare a informației parvenite din partea Forului Internaţional de Transport, Vă aducem la cunoștință că începînd cu data de 1 ianuarie 2015 este aplicat Regulamentul cu privire la salariul minim pentru lucrătorii detașați pe teritoriul Republicii Federale Germania, inclusiv de către angajatorii străini a căror companii sunt înregistrate în alte state membre UE, precum și în statele care nu fac parte din UE.

Astfel, potrivit legislației germane, conducătorului vehiculului a unei companii străine, care intră pe teritoriul Germaniei pentru efectuarea operațiunilor de transport, inclusiv și în tranzit, i se aplică dispozițiile referitor la salariul minim de 8,5 euro/oră ce cuprinde timpul de lucru pe durata activității sale în țară (conducerea vehiculului și alte tipuri de lucru, cu excepția pauzelor).

Înainte de începerea operațiunii de transport pe teritoriul Germaniei, transportatorii străini trebuie să prezinte Direcției Federale de Finanțe Vest (Bundesfinanzdirektion West in Cologne) următoarea informație (se completează formularul 033037):

- sectorul de activitate în care angajații vor fi detașați,

- numele, prenumele, data de naștere a lucrătorului,

- începutul și durata presupusă a călătoriei pe teritoriul Germaniei,

- adresa unde se păstrează documentele,

- confirmarea că angajatorul va prezenta la solicitare, dovezile de achitare a salariului minim conducătorului vehiculului.

Confirmarea menționată trebuie să fie remisă în limba germană, în formă scrisă, unde pot fi introduse toate operațiunile de transport care urmează a fi efectuate pentru perioada pînă la 6 luni, indiferent dacă se vor efectua în perioada aceasta deplină sau doar parțial. Confirmarea se transmite în formă de mesaj, fără necesitatea primirii răspunsului sau aprobării.

Angajatorul trebuie să fixeze începutul, sfîrșitul și durata lucrului în ore pe teritoriul Germaniei, nu mai tîrziu de 7 zile după efectuarea transportării.

De asemenea, ținem să menționăm, că în cazul modificărilor în operațiunile planificate, nu este necesară notificarea autorităților vamale germane, odată ce prima confirmare a fost transmisă.

Documentele referitor la timpul de lucru în Germania, salariul achitat etc. pot fi păstrate la sediul operatorului de transport străin. În acest caz, este necesară semnătura adițională în formularul 033037 sub a doua Asigurare („Versicherung”). Astfel, prin semnătura menționată, operatorul de transport confirmă disponibilitatea de a prezenta documentele necesare în limba germană, la cererea autorităților vamale germane.

În același timp, conducătorul vehiculului nu este obligat să dețină la bord documentele/dovada cu privire la salariul minim, în afară de documentele de identitate (buletin de identitate/pașaport).

Pentru informații suplimentare cu privire la organele competente responsabile pentru aplicarea Regulamentului menționat, precum și contactele utile la care pot fi adresate întrebările referitor la salariul minim, accesați anexa.

Anexa Regulament RU 

Anexa Regulament EN.

Tip Aviz International: