Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

În atenţia agenţilor economici care efectuează transport rutier internaţional pe teritoriul Federației Ruse

Published on: Joi, 31/12/2015 - 12:18pm

Ca urmare a demersului parvenit din partea Ministerului Transporturilor al Federației Ruse, Vă informăm că începînd cu 9 noiembrie 2015 a intrat în vigoare Ordinul Ministerului Transporturilor al Federației Ruse nr. 249 din 19 august 2015 „Cu privire la Condițiile de efectuare a transportului auto internațional în regim bilateral și tranzit fără autorizații”. Ordinul menționat prevede condițiile și documentele care urmează a fi prezentate la efectuarea transporturilor auto internaționale în regim bilateral și tranzit, care conform acordurilor bilaterale sunt scutite de autorizații, cum ar fi: transportul exponatelor, utilajelor, materialelor destinate organizării diverselor evenimente culturale și sportive sau bunurile destinate acordării ajutorului umanitar; transportul mărfurilor cu unități de transport auto cu masă maximă totală și (sau) capacitatea de încărcare admisă conform acordului bilateral; transportul mărfurilor periculoase, precum și cu mijloace de transport a căror gabarite sau masa totală depăşe sc normele stabilite conform acordului bilateral ș.a.

Ordinul nominalizat este plasat pe portalul web oficial de informații juridice a Federației Ruse: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510290009

Pentru informații suplimentare accesați Atasament.

 

Tip Aviz International: