Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Transportul de persoane prin servicii regulate în trafic național și internațional abordat în cadrul ședinței organizate de către ANTA cu reprezentanții S.R.L. “Gările Auto Moderne” și Asociațiilor patronale de profil

Published on: Joi, 15/10/2020 - 9:57am

La data de 13 octombrie 2020, în incinta Agenției Naționale Transport Auto a fost organizată ședința comună cu participarea reprezentanților S.R.L. “Gările Auto Moderne”, Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), Asociației Patronale a Transporturilor și Serviciilor Auxiliare (APTSA), precum și operatorilor de transport rutier care operează servicii regulate în trafic național și internațional prin intermediul autogării.

Ședința organizată a avut drept scop medierea părților în identificarea soluțiilor la problemele abordate în adresările și demersurile parvenite direct în adresa Agenției, dar și prin intermediul altor autorități, referitor la măsurile de îmbunătățire a activității operaționale în procesul de deservire a serviciilor regulate prin intermediul autogării, dar și relațiile acestora cu operatorii de transport rutier antrenați în procesul de efectuare a curselor incluse în Programul de transport rutier.

 

În cadrul discuțiilor au fost abordate în complex și analizate un șir de propuneri, soluții și identificate măsurile necesare pentru eficientizarea activității operatorilor de transport rutier cât și activităților de autogară, în scopul asigurării unui proces tehnologic eficient de deservire a curselor regulate, dar și a siguranței și confortului pasagerilor.

În acest context, s-a decis întreprinderea următoarelor acțiuni:

- În cazul în care operatorii de transport rutier admit încălcări în procesul de deservire a serviciilor regulate pe teritoriul autogării, autogara va sesiza operatorii, iar în cazul în care de către operatorii sesizați nu vor fi luate măsurile necesare de prevenire și neadmitere a încălcărilor ulterioare, autogara va sesiza Agenția pentru întreprinderea tuturor măsurilor ce se impun conform legislației în vigoare;

- În zilele de sărbători şi sfârșit de săptămână cu flux de călători sporit, autogara va asigura suplinirea cu personalul necesar implicat în activitatea operațională (mun. Chișinău, cît și în autogările din teritoriu), astfel încât să fie diminuate rândurile formate la casele autogării, plecările rutelor să fie asigurate fără de întârzieri de la ora stabilită în autorizație;

- Identificarea soluțiilor în partea ce ține de organizarea procesului tehnologic de deservire a curselor de tranzit prin intermediul autogărilor și curselor de bază cu punctul de formare tranzitat;

- Identificarea soluțiilor din partea Agenției privind valabilitatea certificatului eliberat la unitățile de transport clasificate pe categorii de confort și care în perioada de valabilitatea a acestuia au fost excluse de la evidența unui operator și incluse în Registrul Operatorilor de Transport Rutier la evidența altui operator. 

 

De asemenea, Agenția va intensifica procesul de monitorizare și control în scopul:

- verificării respectării procesului tehnologic de deservire a serviciilor regulate în zilele de sărbători şi sfârșit de săptămână cu flux de călători sporit;

- prevenirii și combaterii fenomenului transportului ilicit de persoane în regim de taxi în preajma și pe străzile adiacente autogărilor;

- prevenirii și combaterii fenomenului de îmbarcare a pasagerilor pe teritoriul autogării și/sau în afara autogării în lipsa biletelor procurate din autogară, precum și a fenomenului de redirecționare de către conducătorii auto a pasagerilor în afara autogării la serviciile regulate operate din autogară;

Agenția solicită operatorilor de transport rutier și conducătorilor auto care efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate, dar și întreprinderilor ce desfășoară activități conexe transportului rutier – activități de autogară, să respecte cu strictețe prevederile cadrului legal.