Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

Mesajul de felicitare al Directorului Autorității Administrative „ANTA” cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua automobilistului și drumarului”

Published on: Joi, 25/10/2018 - 3:13pm

Stimați colegi,

 

Am deosebita onoare de a Vă felicita cu ocazia sărbătorii profesionale a lucrătorilor din ramura transportului rutier și infrastructurii drumurilor Ziua automobilistului și drumarului.

Dezvoltarea ramurii de transport reprezintă unul din aspectele cheie ale economiei naționale, care în mod incontestabil contribuie la creșterea competitivității, facilitarea integrării economice în Uniunea Europeană, ce permite intensificarea schimburilor comerciale.

În conformitate cu datele Biroului Național de Statistică în 9 luni ale anului 2018 cantitatea de mărfuri transportate de agenții economici din domeniu transportului rutier a crescut cu 9,6%, față de perioada ianuarie-septembrie 2017.

Autoritatea Administrativă ”ANTA” de asemenea contribuie prin activitățile sale la dezvoltarea ramurii transporturilor rutiere. În acest context, în anul 2018 a fost elaborat Programul de dezvoltare strategică al Agenției Naționale Transport Auto pentru anii 2018-2020.

În scopul îndeplinirii funcțiilor de monitorizare și control, a respectării efectuării pe drumurile publice a transporturilor cu greutăți și/sau gabarite ce depășesc limitele admise, pe întreg teritoriul țării sunt repartizate echipe mobile de cântărire/verificare a sarcinii pe osie a mijloacelor de transport rutier în trafic de tonaj mare, care zilnic verifică, monitorizează și analizează informația din sistemul respectiv. Urmare a controalelor efectuate, au fost întocmite 374 procese-verbale, drept rezultat a fost calculată și aplicată taxa pentru folosirea drumurilor în sumă de 2,7  mil lei.

Totodată, au fost perfectate și eliberate 616 autorizații speciale de transport pentru efectuarea transportului pe drumurile publice cu greutăți și/sau dimensiuni ce depășesc limitele admise cu aplicarea taxelor prevăzute de legislație, suma totală achitată în Fondul rutier fiind de 8,7 mil. lei.

Mai mult, în primele 9 luni ale anului 2018 inspectorii Agenției au întocmit 3757 procese-verbale cu privire la contravenție și aplicată măsura de constrângere pentru 961 cazuri de reținere a plăcuțelor cu numere de înmatriculare și certificatele de înmatriculare pentru prestarea serviciilor de transport ilicit de persoane și mărfuri, drept rezultat fiind aplicată amenda în mărime de 5,3 mil. lei.

 

Urmare a acțiunilor de control întreprinse de către inspectorii Agenției, în vederea combaterii transportului ilicit de mărfuri și persoane atât în trafic național, cât și în trafic internațional s-a reușit:

- sensibilizarea operatorilor de transport rutier, precum și persoanelor fizice în vederea conformării serviciilor prestate cadrului legal existent întru protejarea consumatorului prin oferirea serviciilor calitative;

- disciplinarea furnizorilor de bunuri divizibile ale căror mărfuri sunt transportate pe drumurile naționale în partea ce ține de respectarea maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în Legea drumurilor. 

 

Agenția contribuie și la colectarea directă a veniturilor în bugetul de stat, prin exercitarea atribuțiilor sale funcționale de monitorizare a activităților agenților economici care desfășoară activități conexe transporturilor rutiere, inclusiv monitorizarea achitării taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM  prin stațiile de inspecție tehnică a unităților de transport supuse inspecției tehnice periodice, iar suma acumulată pentru 9 luni ale anului 2018 constituie 604,4 mil lei.

Analizând rezultatele activității Agenției pentru 9 luni ale anului 2018, raportăm că veniturile formate din mijloacele acumulate din plățile pentru eliberarea autorizațiilor, precum și a mijloacelor financiare de la eliberarea cartelelor tahografice constituie 41,2 mil.lei.

 

De asemenea, Agenția cooperează cu succes cu autoritățile competente similare ale statelor străine pentru asigurarea competitivității operatorilor de transport pe piața internațională a serviciilor de transport.

Astfel, a fost asigurată organizarea și participarea la Comisiile Mixte în domeniul transportului rutier internațional cu Turcia, Belarus, România și Azerbaidjan. Au fost negociate contingente suplimentare de autorizații pentru anul curent pentru Ucraina, Belarus, Turcia, Cehia, Uzbekistan și Azerbaidjan în mărime de 25450 unități. A fost obținută majorarea contingentelor de autorizații pentru anul 2019 cu Belarus și Azerbaidjan.

Reprezentanții Agenției au participat la ședințele de experți în cadrul Forului Internațional de Transport, Comisiei Interguvernamentale TRACECA, Misiunii Lituaniene a experților privind reglementarea transportului rutier în cadrul Proiectului de dezvoltare durabilă "Sistemul de transport sigur și interoperabil în Moldova".

 

Realizarea cu succes a tuturor obiectivelor puse în fața Agenției nu ar fi posibilă  fără susținerea și cooperarea reciprocă cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, precum și asociațiile profesionale de profil.

Nu în ultimul rând aș vrea să menționez meritul deosebit al colectivului Autorității Administrative ”ANTA”, specialiști de înaltă calificare, fiecare contribuind la dezvoltarea ramurii transportului rutier. Și mă bucur să văd că eforturile noastre sunt confirmate și de rezultate. Acest lucru ne determină să continuăm cu și mai mare entuziasm și ambiție proiectele demarate.

 

Sincere felicitări  cu ocazia sărbătorii profesionale Ziua automobilistului și drumarului. Vă doresc sănătate, perseverență, optimism și noi realizări remarcabile în beneficiul dezvoltării ramurii transporturilor.

 

Cu respect,

Vsevolod BOCȘANEAN