Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

 

Măsurile de prevenire și control a infecției COVID–19 în cadrul activităților de instruire, perfecționare și atestare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere

Published on: Mar, 13/10/2020 - 1:29pm

Agenţii economici care desfăşoară activităţi de instruire, perfecţionare şi atestare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere au obligativitatea de respectare, aplicare şi implementare a cerinţelor stabilite de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică pe perioada pandemiei de COVID-19.

 

În acest sens, centrele de instruire sunt obligate să întreprindă următoarele măsuri:

- afişarea instrucţiunii privind păstrarea distanţei sociale, precum şi necesitatea de acoperire a feţei cu mască de protecţie;

- măsurarea dimineaţa şi seara a temperaturii corpului personalului instruit şi personalului centrului, a greutății de respiraţie;

- respectarea cu stricteţe de către personalul instruit a instrucţiunilor primite de la personalul centrului;

- utilizarea de materiale dezinfectante, mănuşi şi măşti de protecţie pentru personal şi cei instruiţi, care interacţionează cu publicul;

- dezinfectarea cu soluţii pe bază de clor a suprafeţelor şi podelelor, la intervale regulate, din zona de acces a publicului;

- dezinfectarea băilor accesibile publicului;

- ventilarea spaţiilor în care au acces persoanele;

- instruirea permanentă a personalului privind procedurile actualizate aferente planului de urgenţă;

- asigurarea unor cantităţi suficiente de produse dezinfectante şi de măşti medicale de protecţie a personalului centrului şi beneficiarilor;

- amplasarea materialelor dezinfectante, prosoapelor de hârtie de unică folosinţă în locuri vizibile, astfel încît să fie accesibile;

- asigurarea curăţeniei şi igienei spaţiilor de birouri, a holurilor, sălilor de aşteptare, anticamerelor, obiectelor de mobilier, mînerelor uşilor etc.;

- luarea măsurilor necesare de conştientizare a angajaţilor şi beneficiarilor cu privire la necesitatea anunţării medicului de familie şi a angajatorului în eventualitatea apariţiei simptomelor specifice unei infecţii cu COVID-19 sau similare unei infecţii respiratorii.