Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

Anunț privind consultările proiectelor listelor de verificare

Published on: Joi, 04/10/2018 - 4:54pm

În atenția operatorilor de transport și întreprinderilor ce desfășoară activități conexe transportului rutier, asociațiile care activează în domeniul respectiv precum și alte părți interesate.

Conform prevederilor pct.30 din Anexa 2 la Hotărîrea Guvernului nr.379 din 25.04.2018, Agenția anunță despre desfășurarea la 09.10.2018 ora 10:00, în incinta Agenției (et.2 sala de ședință) a ședinței publice, pentru a supune consultării proiectele listelor de verificare.

Proiectele listelor de verificare supuse consultărilor le puteți accesa la adresa: https://anta.gov.md/content/proiectele-listelor-de-verificare-aplicabile-domeniului-de-control-al-agen%C8%9Biei-na%C8%9Bionale.

În acest context, rugăm delegarea reprezentanților pentru participarea la ședința nominalizată.