Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

Ședință de lucru cu operatorii de transport rutier din orașul Ialoveni

Published on: Vin, 12/10/2018 - 4:18pm

Agenţia Naţională Transport Auto a convocat, în data de  09.10.2018, o şedinţă de lucru cu participarea secretarului de stat, Serghei Bucataru, a primarului or. Ialoveni, Sergiu Armaşu şi a operatorilor de transport rutier SRL „Intertramcar”, SRL „Tuvitur”, SRL „Velros Trans”, Î.I „Liliana Jomir”.

   Discuțiile au vizat în mare parte calitatea serviciilor prestate de agenții care gestionează cursele rutiere regulate dintre mun. Chişinău și or. Ialoveni.

   În cadrul şedinţei, primarul orașului Ialoveni a reiterat dificultățile cu care se confruntă locuitorii orașului Ialoveni la accesarea serviciilor de transport și  a solicitat respectarea de catre operatorii de transport a orarului de circulaţie, precum şi utilizarea unităţilor de transport cu capacitatea mare de îmbarcare în orele de vîrf.  

   Ca urmare a celor expuse, operatorii de transport s-au angajat să respecte angajamentele asumate și să îmbunătățească serviciile de transport prestate.

   Secretarul de Stat, Serghei Bucataru, a solicitat operatorilor de transport să se conformeze prevederilor legale, care reglementează ramura de transport și să-și sporească atenția asupra calității serviciilor prestate.

    Agenţia Naţională Transport Auto va monitoriza, activitatea operatorilor de transport de pe linia Chișinău-Ialoveni şi respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.121 din 05.03.2018.