Autoritatea administrativă

Agenţia Naţională Transport Auto

Anunțuri

20.06.2016 | Anunțuri

Rechizitele bancare pentru achitarea amenzilor contravenționale aplicate de către colaboratorii ANTA abilitați cu funcții de control

Beneficiar: Ministerl Finanțelor Codul fiscal: 1006601000037 Prestator beneficiar: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat Codul IBAN - MD85TRGAAA14311101500000Continuare...
16.02.2017 | Anunțuri, Funcţii Vacante

Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante

Prin prezenta aducem la cunoștința candidaților care au depus dosarele pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante/temporar vacante de: *,,Specialist superior” Serviciul...Continuare...
07.02.2017 | Anunțuri, Funcţii Vacante

Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Autorității administrative ,,Agenția Națională Transport Auto”

În conformitate cu prevederile art.11 alin. (7) din Legea Codului Transporturilor Rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 şi Regulamentului intern cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea...Continuare...
07.02.2017 | Anunțuri

Comunicat informativ - în atenția întreprinderilor, ce desfășoară activitatea de autoservice.

Autoritatea administrativă „Agenția Națională Transport Auto”, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere și control asupra respectării legislației naționale în domeniu, de către...Continuare...
02.02.2017 | Anunțuri

Referitor la restricțiile impuse de către Consiliul de Securitate ONU față de Republica Populară Democrată Coreeană

Ca urmare a demersului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor nr. 08-8/17 din 18 ianuarie 2017, vă informăm referitor la adoptarea de către Consiliul de Securitate ONU în cadrul...Continuare...
Subscribe to Anunțuri